Korzyści stosowania

Ostry wzrost cen tradycyjnego zbrojenia stalowego na rynkach międzynarodowych spowodował iż projektanci, wykonawcy robót i inwestorzy zaczęli poszukiwać rozwiązań, które mogłyby ograniczyć użycie stali.

Analitycy rynku wskazują na niezwykły wzrost konsumpcji stali w Chinach oraz Indiach jako jeden z głównych czynników wzrostu cen produktów stalowych na rynkach międzynarodowych. Dla przykładu jedna z firm analizujących ceny materiałów budowlanych na rynkach międzynarodowych – MEPS International z USA podaje, że ceny stali wrosły o 65% pomiędzy lutym 2003 a lutym 2006 na rynku Ameryki Północnej. Podobna sytuacja zauważalna jest również w Europie.

Ze względu na wyjątkową zmienność i niestabilność rynku obserwowaną obecnie, niektórzy dostawcy stali wstrzymują się z podaniem ostatecznych cen produktów stalowych m.in. zbrojenia stalowego lub stalowego zbrojenia rozproszonego aż do momentu dostawy. Co gorsza niektórzy wykonawcy budowlani nie są w stanie nabyć niezbędnych ilości stali do realizacji projektów co powoduje znaczne wydłużenie czasu zakończenia rozpoczętych budów a nawet konieczność weryfikacji pierwotnie ustalonych cen.

Dla wszystkich szukających alternatywy dla stali jedynym skutecznym rozwiązaniem jest innowacyjne syntetyczne zbrojenie rozproszone. W 1997 roku amerykańskie i japońskie firmy budowlane rozpoczęły stosowanie syntetycznego zbrojenia rozproszonego w miejsce siatek stalowych lub stalowego zbrojenia rozproszonego. W relatywnie krótkim czasie technologia ta rozszerzyła się o kraje europejskie, Australię oraz Afrykę.

Pierwotnie syntetyczne zbrojenie rozproszone było używane do zbrojenia posadzek betonowych oraz chodników ale wkrótce znalazło także zastosowanie w technologii betonu natryskowego (torkretu) w postaci okładzin betonowych na ścianach w kopalniach i tunelach wydobywczych, betonowych strukturach morskich, budownictwie mieszkaniowym oraz betonie prefabrykowanym.

Wielkim argumentem przemawiającym za stosowaniem syntetycznego zbrojenia rozproszonego jest jego łatwość w użyciu co najczęściej oznacza zwykłe wrzucenie rozpuszczalnych papierowych opakowań zawierających syntetyczne zbrojenie rozproszone do mieszalnika betonu. W zaledwie kilka minut cała masa betonowa zostaje wypełniona setkami tysięcy małych polimerowych włókien zbrojeniowych. Łatwość w dozowaniu i stosowaniu spowoduje znaczne ograniczenie kosztów robocizny oraz wyeliminuje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników budowlanych związane z przenoszeniem, cięciem oraz właściwym rozmieszczeniem tradycyjnych siatek lub mat wykonanych ze stali zbrojeniowej. Ponadto syntetyczne zbrojenie rozproszone jest odporne na korozję i zdecydowanie góruje nad stalą w testach wytrzymałości długoterminowej w betonie nienaruszonym oraz w betonie w którym wystąpiły pęknięcia.

Zobacz także:
- korzyści stosowania BarChip MQ58
- korzyści stosowania BarChip48
- galeria zastosowań