1. Badanie absorpcji energii
Panel testowy ASTM C 1550 jest odpowiednim urządzeniem do wykonywania analiz betonu w następujących dziedzinach:

  • beton natryskiwany
  • konstrukcje ścian betonowych
  • elementy betonowe prefabrykowane

więcej

2. Badanie długoterminowej (1 rok) absorpcji energii – streszczenie wyników badań

To jest podsumowujący raport oparty na wynikach badań przeprowadzonych przez doktora Stefana Bernarda na Uniwersytecie Sydney Zachodnie nt. osiągniętej długoterminowej wytrzymałości betonu zbrojonego włóknami Barchip i włóknami stalowymi.

więcej

3. Badanie odporności ogniowej
Redukcja łuszczenia i kruszenia w wysokich temperaturach. W marcu 2001 roku firma Krosaki Harima Corporation z Japonii otrzymała zlecanie od Japońskiego Zarządu Autostrad by zbadać zachowanie i charakterystykę betonu zbrojonego włóknami zbrojącymi celem dostarczenia informacji na temat określenia stopnia łuszczenia/odprysków betonu w razie pożaru w tunelach.

więcej

4. Barchip Kyodo 48 mm vs mata/siatka stalowa
Celem tych analiz było porównanie względnych osiągów syntetycznych włókien Barchip względem siatki/maty stalowej w symulowanym (zaimprowizowanym) defekcie posadzki betonowej. Test zawierał próbki (odlewy) betonowe w kształcie okrągłego panelu o wymiarach 1200 mm średnicy x 125 mm grubości…

więcej

5. Badanie trwałości syntetycznego zbrojenia rozproszonego BarChip w alkalicznym środowisku cementowym
Syntetyczne zbrojenie rozproszone BarChip produkowane jest z modyfikowanej poliolefiny, która charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie rozpuszczalników oraz innych substancji chemicznych.

więcej

6. Próba giętkości betonu – wytrzymałość na zginanie równa stali

To jest podsumowujący raport oparty na wypisie z wyników badań przeprowadzonych przez doktora Stefana Bernarda na Uniwersytecie Sydney Zachodnie w trakcie trwania projektu budowy tunelu autostrady M5 w Sydney Australia.

więcej

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej zgadzasz się na ich użytkowanie Polityka prywatności.