BarChip 48

BarChip 48 jest konstrukcyjnym (strukturalnym) włóknem stanowiącym zbrojenie rozproszone w betonie. Produkowane jest przez japońską firmę BarChip Inc., Zbrojenie rozproszone BarChip 48 zalicza się do rodziny makrowłókien kopolimerowych, produkowanych w ramach najnowszego programu badawczo rozwojowego firmy BarChip Inc. – ‘Future Fibre” (Włókno Przyszłości). Celem programu było stworzenie rodziny włókien zbrojeniowych posiadających niespotykane dotąd parametry oraz podnoszących właściwości wytrzymałościowe betonu do poziomu nieosiągalnego przez konkurencyjne produkty. Do stworzenia zbrojenia rozproszonego BarChip 48 wykorzystano najnowsze technologie produkcji polimerów oraz wdrożono najbardziej wyśrubowane normy, które sprawiają, że włókna BarChip 48 oferowane przez firmę BarChip Inc. jest bezkonkurencyjne pod względem możliwości zastosowań, trwałości, wydajności oraz funkcji użytkowych.

Charakterystyka Właściwość materiału
Żywica bazowa Modyfikowana olefina
Długość 48 mm
Wytrzymałość na rozciąganie 640 MPa
Faktura (tekstura) powierzchni ciągła tłoczona
Liczba włókien w 1 kg. 59.500 sztuk
Ciężar właściwy 0,90-0,92
Moduł Younga 10 GPa
Temperatura topnienia 159-179°C
Temperatura zapłonu ponad 450°C

Najbardziej efektywny przedział dawkowania włókien BarChip 48 mieści się w granicach od 2,5 do 10 kg/m3 betonu. Ostateczna dawka zbrojenia rozproszonego BarChip 48 winna być ustalona na podstawie wymagań projektu. Typowa dawka włókien BarChip 48 dla standardowych zastosowań wynosi 2,5 kg/m3 betonu. Dal zastosowań konstrukcyjnych takich jak płyty stosowane w budownictwie mieszkaniowym lub posadzki w obiektach handlowych, typowe dawki zbrojenia rozproszonego BarChip 48 wahają się od 2,5 do 5 kg/m3 betonu. Celem precyzyjnego ustalenia dawki włókna BarChip 48 dla indywidualnych projektów, należy skonsultować się z regionalnym dystrybutorem włókien BarChip 48.

W celu zoptymalizowania procesu rozproszenia pojedynczych włókien podczas mieszania zaleca się dodawanie zbrojenia BarChip do mieszalnika przed pozostałymi składnikami (kruszywo, piach, cement) oraz wody. Od tego momentu mieszanie betonu ze zbrojeniem BarChip nie różni się niczym od mieszania betonu z innymi typami zbrojenia. Dopuszczalne jest nawet umieszczanie całych worków zawierających zbrojenie BarChip 48 bez rozrywania ich ponieważ są one wykonane z rozpuszczalnego papieru. Pojedyncze włókna BarChip 48 powinny rozproszyć się całkowicie (homogenicznie) w mieszance betonowej w ciągu maksymalnie 5 minut od rozpoczęcia procesu mieszania. Dawka 6 kg zbrojenia rozproszonego BarChip 48 może zredukować mierzalny opad betonu o 10-20 mm (w zależności od rodzaju konsystencji mieszanki betonowej). Celem uzyskania bardziej szczegółowych danych dot. zagadnienia mieszania betonu z dodatkiem zbrojenia rozproszonego BarChip 48 prosimy o zapoznanie się z formularzem technicznym: „Batching and Mixing” („Wsad i Mieszanie”) dostępnym do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.zbrojenie.pl

 • redukcja kosztów sięgająca nawet 50% w stosunku do tradycyjnych siatek (mat) zbrojeniowych
 • zdolność powstrzymywania rozprzestrzeniania (propagacji) pęknięć betonu równa siatce (macie) zbrojeniowej o nominale Sl82, przy zastosowaniu odpowiednich dawek zbrojenia rozproszonego BarChip 48
 • wydłużenie żywotności betonu ze względu na całkowity brak korozji
 • możliwość dostarczania na plac budowy gotowych mieszanek betonowych zawierających włókna BarChip 48
 • eliminacja cięcia i układania stalowych siatek (mat) zbrojeniowych, oznaczająca większość efektywność prac zbrojarskich lub ich całkowitą eliminację
 • zbrojenie rozproszone BarChip 48 jest łatwiejsze i lżejsze w transporcie niż stal
 • zwiększenie odporności betonu na wysokie temperatury – eliminacja łuszczenia się betonu pod wpływem ognia

Zbrojenie rozproszone BarChip 48 firmy EPC może być całkowicie bezproblemowo pompowane przez gumowe przewody o średnicy 50 mm. Jednak pewne środki ostrożności powinny być przedsięwzięte przed rozpoczęciem pompowania betonu celem upewnienia się czy zbrojenie BarChip 48 może przejść przez sito leja pompy bez zakłóceń.

Opakowania 2,5 kg ulegające degradacji.
Luzem bez opakowania – dostępne na żądanie.

 

 • 2,5 kilogramowe rozpuszczane worki (440 kg paleta – 176 worków)
 • zbrojenie wykonane z modyfikowanej olefiny stabilizowanej przeciwko oddziaływaniu promieniowania UV
 • zbrojenie BarChip 48 pakowane jest na specjalnych paletach plastikowych
 • worki znajdujące się na palecie okryte są specjalną folią zabezpieczającą
 • opakowania typu „big-bag” dostępne na życzenie

Zbrojenie rozproszone BarChip 48 transportowane jest na specjalnych wysokowytrzymałych, plastikowych paletach, które mogą być, po wykorzystaniu, poddane procesowi recyklingu.

Palety zawierające zbrojnie rozproszone BarChip 48 są fabrycznie zabezpieczone specjalna folią ochronną i mogą być przechowywane na zewnątrz bez groźby uszkodzenia lub pogorszenia się jakości produktu oraz papierowych worków, w które pakowane jest zbrojenie BarChip 48. W razie stwierdzenia uszkodzenia folii ochronnej pokrywającej palety należy natychmiast zastosować dodatkowe zabezpieczenie celem ochrony papierowych worków, które mogą ulec rozpuszczeniu.

Wszelkie zagadnienia dot. bezpieczeństwa związanego przechowywaniem oraz stosowaniem zbrojenia BarChip 48 dostępne są w zakładce MSDS (Material Safety Data Sheet) na stronie internetowej www.zbrojenie.pl

Firma Elasto Plastic Concrete przeprowadziła wyczerpujące badania z wykorzystaniem paneli testowych ASTM 1609 wzmocnionych zbrojeniem rozproszonym BarChip 48, celem precyzyjnego wyznaczenia wartości wskaźnika Re3.

Concrete Society Technical Report 34’ definiuje wartość wskaźnika Re3 jako miarę plastyczności (ciągliwości), która stanowi średnią wartość obciążenia powodującego wychylenie się testowego panelu o wartość 3 mm. wyrażoną jako stosunek pomiędzy wartością obciążenia a pierwszym pęknięciem pojawiającym się na panelu testowym.

Wartość wskaźnika Re3 stanowi odpowiednik wytrzymałości na zginanie.

Na wartość wskaźnika Re3 testowanego betonu maja wpływ takie czynniki jak ilość zbrojenia rozproszonego oraz jego rodzaj. Przez minimalną dawką zbrojenia rozproszonego rozumie się taką jego ilość, która powoduje wzrost wartości wskaźnika Re3 o co najmniej 30% (0,3).

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy EPC w celu otrzymania informacji dot. standardów konstrukcyjnych zawartych w publikacji „Concrete Society Technical Report 34”.

Dodatek zaledwie 2,5 kg. zbrojenia rozproszonego BarChip 48 do 1 m3 betonu powoduje wzrost wskaźnika Re3 o 36%, zatem minimalna wartość zdefiniowana przez Concrete Society Technical Report 34 zostaje przekroczona o 6%. Dodatek 5,0 kg zbrojenia rozproszonego BarChip 48 do 1 m3 betonu powoduje wzrost wskaźnika Re3 o 55%. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji nt. wyznaczania wskaźnika Re3 skontaktuj się z przedstawicielem firmy EPC w Polsce.

Zbrojenie rozproszone BarChip 48 może być zastosowane do wzmacniania:

 • jezdni i pasów drogowych,
 • ścieżek dla pieszych oraz chodników,
 • betonowych elementów prefabrykowanych,
 • parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych,
 • lotnisk i innych płyt postojowych dla samolotów,
 • posadzek przemysłowych,
 • płyt betonowych o charakterze komercyjnym,
 • obudów tuneli w postaci betonu natryskowego (torkretu),
 • innych obudów z wykorzystaniem betonu natryskowego (torkretu),
 • płyt betonowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym.

BarChip MQ58

 

Specjalnie zaprojektowane do posadzek komercyjnych i przemysłowych.

Syntetyczne zbrojenie rozproszone BarChip MQ58 jest konstrukcyjnym (strukturalnym) włóknem zbrojeniowym najnowszej generacji, które zostało wyprodukowane w ramach programu badawczo-rozwojowego „Future Fibre” („Włókno przyszłości”) przez japońską firmę BarChip Inc. Monofilamentowa konstrukcja włókna BarChip MQ58 ma na celu zapewnienie możliwie najlepszego wykończenia powierzchni betonu. Włókno BarChip MQ58 stosowane jest głównie do zbrojenia posadzek przemysłowych i komercyjnych oraz innych płyt betonowych..

Charakterystyka Właściwość materiału
Żywica bazowa modyfikowana olefina
Długość 58 mm
Wytrzymałość na rozciąganie 600 MPa
Faktura (tekstura) powierzchni ciągła tłoczona
Liczba włókien w 1 kg. > 53.800 sztuk
Ciężar właściwy 0,90-0,92
Moduł Younga 6,5 GPa
Temperatura topnienia 120-170°C
Temperatura zapłonu ponad 450°C

W celu zoptymalizowania procesu rozproszenia włókien BarChip MQ58 podczas mieszania zaleca się dodawanie całych worków zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 do mieszalnika przed pozostałymi składnikami (kruszywo, piach, cement) oraz wodą. Po napełnieniu, mieszalnik powinien pracować na najwyższych obrotach przez około 5 do 10 minut. Dawka 6 kg zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 może zredukować mierzalny opad betonu o 10-20 mm (w zależności od rodzaju konsystencji mieszanki betonowej). Celem uzyskania bardziej szczegółowych danych dot. mieszania betonu z dodatkiem zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58, prosimy o zapoznanie się z formularzem technicznym „Batching and Mixing”(„Wsad i Mieszanie”) dostępnym do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.zbrojenie.pl.

Najbardziej efektywny przedział dawkowania zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 mieści się w granicach od 3 do 6 kg na 1 m3 betonu. Ostateczna dawka zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 powinna być ustalona indywidualnie na podstawie wymagań projektu.

Zbrojenie rozproszone BarChip MQ58 może być bezproblemowo pompowane przez gumowe przewody o średnicy 50 mm. Jednak pewne środki ostrożności powinny być przedsięwzięte przed rozpoczęciem pompowania betonu celem upewnienia się czy włókna mogą przejść przez sito leja pompy bez zakłóceń.

Zbrojenie rozproszone BarChip MQ58 pakowane jest w 5 kilogramowe rozpuszczalne worki papierowe (360 kg na palecie), dostarczane na wytrzymałych, plastikowych paletach, które można poddać procesowi recyklingu. Palety zabezpieczone są specjalną folią ochronną i mogą być przechowywane na zewnątrz. Worki przechowywane pojedynczo należy zabezpieczyć przed wodą. Wszelkie zagadnienia dot. bezpieczeństwa związanego z przechowywaniem oraz stosowaniem zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 dostępne w zakładce MSDS (Material Safety Data Sheet) na stronie internetowej www.zbrojenie.pl

Opakowania 5 kg ulegające degradacji.

Luzem bez opakowania – dostępne na żądanie.

Przechowywanie: opakowanie papierowe nieodporne na działanie warunków atmosferycznych. Przechowywać w suchym miejscu.

Firma EPC przeprowadziła szereg badań wytrzymałości belek betonowych wzmocnionych zbrojeniem rozproszonym BarChip MQ58. Wyniki pokazują, że zbrojenie rozproszone BarChip MQ58 doskonale sprawdza się zarówno w betonie o niskiej jak i wysokiej klasie wytrzymałości. Prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy EPC celem uzyskania pełnych danych.

 

 

BarChip MQ58 Wartość średnia
Wytrzymałość projektowa 40
Dawkowanie 3 kg/m3
Wiek 28 dni
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) 51,4
Obciążenie szczytowe
(N/mm2)
39,9
Wytrzymałość na zginanie fct(N/mm2) 5,3
Wskaźnik Re3 32,1%

 

Syntetyczne włókna do zbrojenia betonu BarChip 48 oraz BarChip MQ58 produkowane są przez firmę BarChip Inc. należącą do Hagihara Industries. Więcej informacji o producencie na stronach:

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej zgadzasz się na ich użytkowanie Polityka prywatności.