Badanie długoterminowej (1 rok) absorpcji energii – streszczenie wyników badań

 

Wprowadzenie

To jest podsumowujący raport oparty na wynikach badań przeprowadzonych przez doktora Stefana Bernarda na Uniwersytecie Sydney Zachodnie nt. osiągniętej długoterminowej wytrzymałości betonu zbrojonego włóknami Barchip i włóknami stalowymi.

Program doświadczalny

Okrągłe, panelowe próbki testowe o nominalnej wytrzymałości na ściskanie 40 MPa zostały przygotowane a następnie przechowane przez okres 28 dni w typowych warunkach laboratoryjnych. pierwsze próbki zostały poddane testowi na absorpcję energii po 28 dniach próbki służące do zbadania absorpcji energii długoterminowej zostały obciążone w aparaturze pomiarowej po to aby stworzyć znamionowe (nominalne) 1 mm pęknięcie przed wyeksponowaniem próbki na działanie warunków atmosferycznych na okres 1 roku.

 

 

Rezultaty

Wyniki badania wyrażone tutaj są średnią trzech próbek dla każdego kompletu i przedstawiają całkowitą absorpcję energii będącą sumą: energii potrzebnej do otrzymania początkowego pęknięcia o szerokości 1 mm energii potrzebnej do takiego obciążenia próbki bez pęknięcia aby wywołać jej całkowite zniszczenie

Produkt Pierwsze próbki
(28 dni wiązania)
całkowita absorpcja energii
Próbki długoterminowe
(1 rok pod gołym niebem)
całkowita absorpcja energii
Absorpcja energii
(% pierwotnej)
Barchip włókno syntetyczne 549 J 548 J 99,8 %
Włókno stalowe z końcówkami łukowatymi 596 J 324 J 54,4%

 

 

Wnioski

Zdolność włókien Barchip do zachowania (utrzymania) zdolności przenoszenia obciążeń w poprzek pęknięć w betonie daje istotne korzyści w przeciwieństwie do włókien stalowych gdzie wytrzymałość długoterminowa i integralność strukturalna jest sprawa podstawową.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej zgadzasz się na ich użytkowanie Polityka prywatności.